Královna moří?

Jak Čína ovlivňuje světovou námořní dopravu

Za svůj překotný hospodářský růst Čína vděčí především několik desetiletí sílícímu exportu. Přibližně osmdesát procent světového trhu využívá k přepravě moře. Už jen z toho důvodu se Číňané zásadním způsobem podílejí na námořních přepravních sítích.

Čína v posledních letech vybudovala největší a nejrušnější přístavy na světě. Podle indexu Liner Shipping Connectivity (LSCI), který hodnotí státy a jejich nákladní přístavy na základě napojení na zavedené lodní cesty, se hned několik z těch čínských řadí mezi vůbec nejlépe napojené. LSCI představuje společný projekt Konference OSN o obchodu a rozvoji (UNCTAD) a společnosti MDS Transmodal. Slouží k hodnocení více než devíti set nákladních přístavů po celém světě na základě šesti měřítek – kolik lodí týdně v přístavu plánovaně zakotví, kolik ročně zpracuje TEU (ekvivalent kontejneru o objemu 38,51 m3), kolik lodí tudy pravidelně proplouvá, kolik dopravních firem zde působí, jaká je přepravní kapacita největší vypravené lodi a na kolik dalších přístavů je přístaviště přímo napojeno.

K prvnímu kvartálu roku 2021 disponovala Čína podle LSCI deseti ze sta nejlépe hodnocených přístavů, případně jedenácti, započítáme­-li Hongkong. Pouze USA s devíti přístavy v horní stovce …

Tento článek si přečtou pouze předplatitelé


Předplaťte si Ádvojku

Přihlášení

Kupte si A2 v elektronické podobě