Petr Erbes, Boris Jedinák a kol.: Reality

Husa na provázku, Brno, premiéra 8. března 2024

Letošní sezóna v Divadle Husa na provázku nese název Bydlím, tedy su. Dramaturgie se věnuje jednak existenciálním otázkám týkajícím se domova a blízkých rodinných vztahů, jednak problému, jenž pálí většinu Čechů – bydlení. Petr Erbes s Borisem Jedinákem se rozhodli zaměřit na ambiciózní projekt Rapid Re­-Housing, jehož cílem bylo ukončení bezdomovectví na území jihomoravské metropole. Inscenace pojmenovaná jednoduše Reality je rozdělena do dvou částí. První vychází z rozhovorů, které tvůrci vedli se současnými nájemníky žijícími v městem zřizovaných sociálních bytech. V realisticky ztvárněném bytečku, umístěném na pohyblivých kolečkách, se postupně představí čtveřice postav, jež spojuje zkušenost života na ulici. Na počátku jejich svízelné životní situace stojí blízká osoba, s níž vedou intimní dialog. Bohužel takřka totožná dramaturgická výstavba jednotlivých scén činí první polovinu představení lehce monotónní. Pro druhou část mladá režijně­-dramaturgická dvojice využila zápisy ze zasedání Zastupitelstva města Brna z let 2015 až 2019. Autoři je propojili s oslavou fiktivní středostavovské rodiny, která bydlí v činžovním domě spolu s klienty sociálního projektu. Jednoduchý, avšak účinný nápad ústí v bezpočet komediálních situací těžících zejména z překrývání postav rodinných příslušníků a známých politiků. Přestože se nejedná o bezchybné představení, je třeba ocenit snahu divadla oživit debatu nad důležitým projektem, který – doufejme – stále čeká na svou politickou budoucnost.