Štěpán Truhlařík

články autora

Hledání hranice

Česko­-německá historie jako pouť plná odboček

Make Les Misérables great again

Hábovo rozpačité rozhlížení z revolučních barikád

Dějiny jako tragikomedie

Dramatizovaná svědectví z postsovětské doby