Popoluška z Petržalky

Od kolonizačných románov k postzávislosti

Společný život v Československu a obraz česko­-slovenských vztahů patří dnes již k historickým tématům. Knih, které by kriticky nahlížely aktuální stav někdejších bratrských národů, v současné slovenské próze příliš nevzniká. Oblíbené stereotypy jsou však stále produktivní v české i slovenské popkultuře.

Problematike česko­-slovenských vzťahov sa súčasná slovenská próza zvykne vyhýbať. Nevznikajú knihy, ktoré by sa kriticky venovali vzájomným pomerom, ale rozhodne vznikajú také, ktoré ešte dodnes čerpajú zo základných myšlienkových stereotypov prítomných v našom kultúrnom povedomí. Či už ide o klasický diskurz česko­-slovenskej jednoty, alebo omieľané mýty o slovenskej emocionalite, plebejskosti, náklonnosti k autoritám a príležitostných folklórnych obsesiách zvyčajne stojacich v protiklade k českej racionalite, suverénnosti a bohapustej náboženskej frivolnosti. Československo dávno ne­existuje, ale česko­-slovenské mýty pretrvali.

 

Kultúrna kolonizácia

Nejde o žiadnu inováciu, podobne konštruované stereotypy môžeme v literatúre vystopovať až do 19. storočia. Emblematickú podobu nadobúdajú v období prvej republiky vo forme kolonizačných románov. To je spôsob, akým slovakistka Jana Pátková charakterizuje prvorepublikovú tvorbu okrajových autorov, …

Tento článek si přečtou pouze předplatitelé


Předplaťte si Ádvojku

Přihlášení

Kupte si A2 v elektronické podobě