Jean Giono: Král bez kratochvíle

Přeložila Jovanka Šotolová

Malvern 2023, 175 s.

Dílo Jeana Giona bylo především díky Bohuslavu Reynkovi a Jaroslavu Zaorálkovi překládáno do češtiny poměrně záhy po svém vydání. Nyní v nakladatelství Malvern vychází dosud nepřeložená novela z roku 1947, popisující osudy charismatického kapitána Langloise na pozadí venkovského života v podhůří Alp. „Král bez kratochvíle je nešťastný člověk,“ říká přísloví, na něž odkazuje titul knihy. Jedním z těchto králů je hlavní postava, která nedokáže žít plnohodnotný život bez vzrušení, zde symbolizovaného krví na sněhu. Langlois i jeho přátelé ze vsi a okolí patří do galerie svérázných postav, jejichž portréty Giono ve svých impresivních dílech tak zdařile črtá. Nejprve kapitán přijede jako velitel četníků vyšetřovat vraždy, které se ve vesnici začaly dít s nastávající zimou; později se vrací jako vrchní lovčí. Dynamika příběhu je sestupná: napínavé a žánrově mistrovsky zvládnuté vyšetřování záhadně zmizelých obyvatel, po nichž zůstávají ve sněhu jen zapadané kaluže krve, střídá hon na vlka samotáře, který se baví zabíjením dobytka. Poslední (a bohužel nejrozsáhlejší) část knihy už je poněkud rozvláčná, a ačkoliv tajemství jednotlivých postav zůstávají neodkrytá, až na efektní, výbušný konec se utápíme v roztříštěné mnohomluvnosti. Stále ale nacházíme to, díky čemu je Gionovo dílo dodnes živé a čtivé: úchvatné popisy přírodních dějů, nadčasovou moudrost a lidi žijící skutečný život. Jak radí jedna z postav venkovanům: „Jen pořádně žijte, to úplně stačí. Těšte se ze všeho.“