Vztah A2 kulturního čtrnáctideníku a A2larmu

Tištěný kulturní čtrnáctideník A2 a online deník A2larm vydává A2, o.p.s. Obě média tak spadají pod jeden právní subjekt, mají ovšem oddělené, nezávisle pracující redakční týmy, vlastní rozpočty a účetnictví. A2larm vznikl v roce 2013 jako komentářový web kulturního čtrnáctideníku A2, postupně se však personálně osamostatnil (z hlediska financování byly redakce odděleny vždy). A2 kulturní čtrnáctideník řídí Lukáš Rychetský, šéfredaktorem A2larm.cz je Jan Bělíček, ředitelkou A2, o.p.s., je Marta Martinová. Obě redakce sídlí na adrese Na Květnici 700/1a, 140 00 Praha 4.

A2 kulturní čtrnáctideník je financován především prostřednictvím dotací ministerstva kultury ČR, inzercí a předplatným. Naproti tomu A2larm ze státního ani městského rozpočtu nečerpá, jeho zdrojem příjmů jsou příspěvky od čtenářů a sponzorů, případně nadační příspěvky určené na konkrétní projekty (např. od Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky, Nadace Rosy Luxemburgové, Mezinárodního visegrádského fondu, Multikulturního centra Praha nebo Friedrich Ebert Stiftung). Všechny příjmy obou redakcí jsou řádně vyúčtovány a uvedeny ve veřejných výročních zprávách. Provoz a financování A2, o.p.s, každý rok prověřuje nezávislý audit.

Pokud chcete finančně pomoci redakci A2 kulturního čtrnáctideníku, pořiďte si předplatné. Chcete-li finančně přispět Alarmu, podpořte jej v dlouhodobé kampani. Nejlepší ovšem bude, když uděláte obojí. Bez vás se neobejdeme!