Damas Gruska

články autora

Zrkadlo ľahostajnej spoločnosti

Umelecká reflexia sociálneho vylúčenia (nielen) na Slovensku