Daniel Svoboda

články autora

Chudoba a sliby rozvoje

OSN i nevládní organizace hodnotí plnění Rozvojových cílů tisíciletí