Jacques Rancière

články autora

Už nikdy nežijte jako otroci

Demokracie, rovnost a emancipace v měnícím se světě