Jakub Šimek

články autora

Borrowed robe of sacred

With Jean­-Pierre Dupuy on religion, violence, and envy

Vypůjčené roucho posvátna

S Jeanem­-Pierrem Dupuym o náboženství, násilí a závisti