Jakub Trnka

články autora

Sport jako avantgarda filosofie

Dokážeme docenit nejistotu a získat zpátky svou budoucnost?

V kolotoči privatizace

Kacířské úvahy o demokracii