James L. Smith

články autora

Čistým je vše čisté

Historická reflexe vztahu náboženství a vědy k čistotě vody