Jan Faix

články autora

Odvrátit zrak, ale nepřestat číst

Zvuk na různý způsob

Ohledávání audiokultury ve sborníku Zvukem do hlavy

Žádné volné úložiště

Ruský netlabel Clinical Archives

Zbývá jen hluk

Příběh vážné hudby dvacátého století