Jan Kafka

články autora

Poučení z konce masopustu

Jedno z možných sdělení slavné Topolovy hry