Kateřina Vojtíšková

články autora

Co je kulturní plánování?

Jak lépe pracovat s obecními rozpočty v oblasti kultury

eskA2látor 3

eskA2látor 2

Alibi veřejného projednání

Role státu a veřejnosti při posuzování vlivu na životní prostředí