Marie Langerová

články autora

Život v karikatuře

Společnost banality Jiřího Balcara

Okraj, místo skutečného pohybu

Experimentální demaskování jazykových fetišů a šifer

Krajiny rébusu

O grafických dílech Naděždy Plíškové