Pavel Kovář

články autora

Jak se dělá dlouhé léto

Dvě publikace ke klimatickým změnám

Desetiletí, které rozhodne

Co říká zpráva Mezivládního panelu pro změny klimatu