Petr Zavadil

články autora

Tělo jde ke smrti a poznává

Na Zimním dvoře Bohdana Chlíbce

Básník nad propastí

Nad Básněmi a brundibásněmi Jiřího Pištory