Petra Hanáková

články autora

Divoká krása

Od génia k vyprázdněné lebce

Mezi Skyllou a Charybdou

Gender a feminismus (nejen) v literární teorii