Petra Jelínková

články autora

Ohroženy změnou klimatu

Feministky požadují klimatickou spravedlnost