Slavomíra Ferenčuhová

články autora

Vědci mezi paneláky

Výzkum českých sídlišť v minulosti a dnes