Tomáš Dvořák

články autora

Balast, sajrajt a spam

Nová média jako sběrné suroviny

Plody filosofické perverze

Bergson versus Deleuze

Plíživý mcluhanismus

Knihy bez kritického zhodnocení