Tomáš Dvořák

články autora

Balast, sajrajt a spam

Nová média jako sběrné suroviny

Plíživý mcluhanismus

Knihy bez kritického zhodnocení