#23/2007

družstvo v novém dresu

koupit v digitální podobě
editor
Vydání: 6/6/2007
editorial

dovoluji si vás dopředu upozornit, že přespříští vydání A2 (pětadvacáté) bude opět obsahovat přílohu. Po brožurce s esejem Jeana-Philippa Toussainta o Zidanově hlavičce (č. 52–53/2006) a desce Radiocustica s pěti ukázkami radioartu (č. 20/2007) nabídneme soubor nových českých minudramat. Naše divadelní redaktorka Marta Ljubková spolu s agenturou Transteatral požádala čtyři desítky dramatiků a spisovatelů o napsání divadelní hry, jejíž realizace by neměla překročit jednu minutu. Vybraných šestnáct dramat vydáme; zinscenovaná je pak můžete uvidět například 27. 6. v Hradci Králové na festivalu Divadlo evropských regionů. Seznam autorů her najdete na straně 8. Tamtéž jsou k dispozici pravidla mezinárodní soutěže o nejlepší esej, již A2 pořádá se spřátelenými časopisy Tygodnik Powszechny, Magyar Lettre Internationale a Revue K&S. – V přítomném čísle nabízíme reportáž Radovana Holuba z festivalu v Cannes či sérii povzdechů Michala Hausera nad neslavnou úlohou Ústavu pro jazyk český v příběhu privatizace naší mateřštiny. Družstva, jimž věnujeme hlavní téma, jsou v České republice na rozdíl od mnoha zemí podvědomě spojována s etapou reálného komunismu, ačkoliv ten je právě úspěšně likvidoval. Předsudky pak zbytečně upíjejí krev a šťávu modernímu sociálně citlivému podnikání.

Nejednotné asociativní čtení!

Libuše Bělunková

komentář

Adieu De Gaulle!

Francie mezi dvěma volbami

...
recenze čísla

Dřevorytcova šumavská konfese

Přírodní pohanství Josefa Váchala

...
literatura

Jak se stal z jednoho vepře vegetarián

Paní Emílie Baconová

...

Mezi textem a oralitou

Cesty (de)rétorizace slova

...

Pověděl bys víc, než neumíš nic

Bohumír Hynek Josef Bílovský

...

Virtuozita smyslového nazírání

Don Juan v nižádném čase

...
film

Intelekt je sexy

Cannes na vlně dokumentarismu

...

Zakřiknuté SherryBaby

Citlivé pozorování člověka

...
divadlo

Čím dnes dráždí Antigona?

...
hudba

Vypravěči zastínili elektroniku

Rakouští beatboxeři Bauchklang v Praze

...
výtvarné umění

Konec umění

Úvaha nad povahou modernity

...
galerie

Domácí harmonie

...
esej

Obrana jazyka

Privatizace zaútočila už i na mezilidskou komunikaci

...
rozhovor

Roming – ukradený film

S režisérem Tomášem Doruškou o filmovém veksláctví

...
společnost

Francouzská a česká sociální ekonomika

Česká družstva mají svůj vzor na Západě

...

Krok tam a zase zpátky

Proměny českého družstevnictví v mezinárodním kontextu

...

Nevýdělečná miniatura republiky

...

Svépomocí k blahobytu národa

Boj o agrárnické dědictví

...

Zbožní zabijáci

Kniha vhodná pro ateisty

...

Zmizelý svět

Družstva jako vzpomínka, či naděje?

...

Zoo jinak, jestli vůbec

Rukojmí naší bezohlednosti

...