Václav Jamek

články autora

Esej neboli zkoušení

Michel de Montaigne a vývoj novodobého západního myšlení

Poezie je překonáním imaginace

Rozhovor s francouzským básníkem Yvesem Bonnefoy