Valerie Vítů

články autora

Dobře odvedená práce není vidět

O dnešní realitě (re)produkční práce v kulturních institucích