Zyta Rudzka

články autora

Krátká přestřelka

Mezitím jsem zestárla, stojím na zastávce a sama pro sebe si nahlas říkám: