literární soutěž

A2 kulturní čtrnáctideník a a kulturně-společenský časopis Kapitál vyhlašují 1. ročník esejistické literární soutěže

„Technologizace lásky v 21. století“

Možná témata: Jak odráží současná populární literatura, beletrie či kultura obecně aktuální proměny v partnerských vztazích vyplývající z všudypřítomnosti digitálních technologií? Jak ovlivňují podobu lásky technologické novinky typu virtuální reality, sexboti či medikalizace pocitů a citů? Jak lásku nově uchopují moderní vědecké metody na poli neurověd, psychologie, sociologie? Jak ovlivňují způsoby výběru partnera sociální sítě a seznamovací aplikace a digitální komunikace obecně? Mohou být technologie využívány třetími stranami k ovlivňování podoby mezilidských vztahů?

Porota složená ze zástupců redakcí Ádvojky a Kapitálu zvolí tři nejúspěšnější soutěžící a jejich eseje budou otištěny v tematickém čísle A2 kulturního čtrnáctideníku Technologizace lásky, které vyjde na konci roku 2019.

Formální požadavky: Texty psané česky nebo slovensky v rozsahu 14000–18000 znaků včetně mezer, doplněné jménem autora, názvem a kontaktními údaji – e-mail, telefon, adresa – posílejte do 15. října 2019 v elektronické podobě na adresu: soutez@advojka.cz. Vítězný esej bude odměněn částkou 10 000 Kč. Další publikované texty budou honorovány a oceněny věcnými dary. Soutěž není věkově omezena.

Časový harmonogram:

15. 6. vyhlášení soutěže

15. 10. ukončení soutěže

9. 12. HaDivadlo, Brno, 19.00
Diskuse a vyhlášení vítězů soutěže Technologizace lásky v 21. století 

prosinec: tematické číslo A2 Technologizace lásky

 

Vítězové soutěže

 

1. místo

Anna Luňáková, Ondřej Macl: Houellebecqovská lekce milencům

 

2. místo

Veronika Dvorská: Světlo za monitorem, lidštější než já

Ondřej Trhoň: Osvobozená láska musí být digitální

 

3. místo

David Šír: Nové způsoby lásky: O postčlověku mezi dystopií a utopií

 

zvláštní cena poroty

Leo Jůna: Kožní advokát

 

Literární soutěž Technologizace lásky