Editorial

Dámy a pánové!

 

Týdeník A2 vám každý týden bude nabízet kompetentní informace o kulturních akcích v regionech ČR i v zahraničí, o nových knihách i dalších médiích. Budeme recenzovat nové knihy, filmy, výstavy a představení, otiskovat eseje a komentáře ke společenskému a politickému dění od autorů s kulturními nároky.

Současná kultura, kterou chápeme široce, jak je zřejmé už z rozvržení časopisu, kde převládá rubrika Společnost, je v pohybu, je otevřená světu a není bezzubá. Její úroveň a dynamika mají (na první pohled málo viditelný) vliv na proměny společnosti. Rádi bychom se věnovali projevům kultury, které problematizují „zavedené pořádky“, vracejí zapomenutá či nepříjemná témata, neudržují převažující rytmus doby. Nutí ke střehu.

Název A2 je odvozen od adresy Americká 2, prostoru zvláštního ducha a historie. Snad se nám podaří uchovat v listu atmosféru vzdušného, světlého prostoru bývalého ateliéru, kde nový týdeník sídlí. Vytvářet periodikum, které čtenáře nepodceňuje, ale je mu společníkem, je radostná práce. Uděláme všechno pro to, aby kulturní týdeník oním vítaným debatérem byl.