Editorial

Dámy a pánové,

pokrývání veřejného prostoru globálním kobercem, který sugestivně popisuje Martin Škabraha (s. 1, 18–19), se ve svém textu snaží čelit také Jan Linka (6–7): mj. hledá trhliny v (dojemném) školním pojetí literatury. Ingeborg Bachmannová bortí představu o úloze a veřejném vystupování spisovatele (16–17) a recenze na s. 12 představují hudbu, kde má narušování melodie nezvyklými zvuky překvapivě celistvý výsledek. V době, kdy se opět na MK ČR rozdělují peníze, připomíná Ivan Medek, jaký vztah měl ke svému ministerstvu Pavel Tigrid (s. 14–15). Doufáme, že uvítáte trhliny vizuální, z nichž část od nynějška bude vybírat obrazová redaktorka Petra Holzbachová.

Libuše Bělunková