Editorial

Dámy a pánové!

Číslo pět A2 vychází v čase, kdy „paprsky světla listím mihotají/ a vítr se zvolna snáší do trávy“, a je tematicky doširoka rozkročené jako kluk na fotografii Jana Lukase na obálce. Téma konce života a „jiného“ strachu z něj uvádíme textem Heleny Haškovcové (s. 19), reportérka Martina Křížková s fotografkou Jitku Hejtmanovou informují o „porodnicích pro věčnost“ v Litoměřicích a v Malejovicích. (s. 20-21). Pokud nás tyto zprávy nezklidní a nenaruší náš lenivě navyklý pohled na dušičkové téma, je třeba se vrátit k básním a eseji Czeslawa Milosze. Dětství v textech staršího člověka je tu blízké a věčné. Šťastné. Dále upozorňujeme na stránku (12) věnovanou dílu Oliviera Messiaena a rozhovor s Lubošem Kropáčkem o dialogu křesťanů a muslimů (s. 25).