Nejen na litevskou notu

Slušně zavedený a rok od roku stále lákavěji obsazený festival soudobé hudby Gaida (lit. nota; melodie, nápěv), organizovaný každý podzim ve Vilniusu, měl ve dnech 12.–28. října na pořadu svůj patnáctý ročník. Během něj se prezentovala řada kvalitních zahraničních i tuzemských interpretů a těles s různorodými repertoáry, jejichž diapazon sahal od hudební klasiky 20. století až po premiéry nejnovějších děl litevských skladatelů. Festival nabídl mj. koncerty kanadského saxofonového kvartetu Quasar, lyonského ansámblu Les Temps Modernes, London Sinfonietty, tří nejvýznamnějších litevských orchestrů (komorního a dvou symfonických – národního, resp. státního) či klavíristy Andriuse Žlabyse. Akce se osobně zúčastnily i výrazné tvůrčí osobnosti soudobé evropské hudby, jejichž skladby zde byly uvedeny: Tristan Murail, Kaija Saariaho a Michel van der Aa. K vrcholům celého festivalu patřila dvě vystoupení Camilly Hoitengy (dvorní flétnistky K. Saariaho), provedení komorní opery One Michela van der Aa s vynikající hlavní aktérkou Barbarou Hannigan, Žlabysův recitál sestavený z kompozic litevského meziválečného modernisty Vytautase Bacevičiuse a závěrečný koncert Litevského státního symfonického orchestru, který kromě jiných představil i symfonické kusy Franka Zappy. Z litevských premiér nejvíce zaujala orchestrální skladba Broniuse Kutavičiuse Pavasario linksmybės (Jarní radosti), první část zamýšlené tetralogie, inspirované Donelaitisovými Ročními dobami (stěžejním dílem litevské starší literatury), Karūna (Koruna) pro dechové nástroje z pera i u nás známého Šarūnase Nakase a symfonická báseň Raminty Šerkšnytė Kalnai migloje (Hory v mlze).