Problémy jsme dosud nepřekonali

Předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu David Stádník odpovídá na otázky ohledně vývoje a dopadu zavádění digitálního vysílání.

Může dojít k tomu, že se v některých lokalitách budou vypínat analogové vysílače, za které ještě nebude digitální náhrada?

Přechod od analogového vysílání k digitálnímu je v České republice odlišný od situace v zemích EU. Zatímco ve většině členských států EU dochází k akceleraci celého procesu, v České republice tento proces dlouhodobě stagnoval. Dosud nebyly překonány všechny problémy ani nedošlo k ustavení a přijetí zásad tohoto přechodu, jež by byly akceptovány všemi dotčenými subjekty, které se na procesu pro zajištění jeho úspěšné realizace musí podílet.

Česká republika na rozdíl od ostatních členských států EU dosud na nejvyšší úrovni nepřijala rozhodnutí o termínu ukončení analogového vysílání. Pokud tedy EU termín ukončení analogového vysílání svým legislativním procesem stanoví, bude muset Česká republika tento termín respektovat a analogové vysílání ukončit bez ohledu na vlastní stav přechodu k vysílání digitálnímu.

 

Bude Evropská unie případně udělovat sankce za nedodržení termínů přechodu na digitální vysílače?

V rámci EU již byl přijat názor, že k ukončení analogového vysílání by ve všech členských státech mělo dojít nejpozději na počátku roku 2012. Současně však EU vyzývá členské státy k maximálnímu urychlení procesu přechodu, takže cílem EU je tento termín ještě zkrátit. V případě porušení povinností členským státem postupuje EU standardním způsobem.

 

Jaký bude pro diváka hlavní přínos digitálního vysílání?

Hlavní přínos digitálního vysílání pro diváky závislé na terestrickém vysílání spočívá zejména v rozšíření programové nabídky (nyní omezené na 4 programy) a zvýšení kvality přijímaného signálu. U digitálního vysílání nedochází ke snížení kvality příjmu v důsledku slabšího signálu nebo odrazů, které se projevují zejména při individuálním příjmu signálu. Následné zavedení televize s vysokou rozlišovací schopností bude významné zejména pro majitele přijímačů s obrazovkou velkého formátu. Dalším přínosem pak budou možnosti doprovodných služeb, jednoduššího (indoor) nebo mobilního příjmu.