Pokusíme se o přechod pod BBC World Wide

Zrušení deseti jazykových vysílání BBC vyvolává řadu otázek. O chystaném zavření české redakce, negativním vlivu tohoto kroku na kvalitu českých médií i o náladě, která v těchto dnech v českém týmu BBC vládne, jsme hovořili s Václavem Moravcem.

Jste zkušený novinář a máte za sebou působení řadě různých redakcí, nejdelší zatím v BBC. Dokonce jste řekl, že jste v BBC šťastný, což jsou silná slova...

Jsou odvážná, ale jsou pravdivá. BBC byla instituce, která mi dávala největší svobodu. Člověk se nemusel každý čtvrtrok ohlížet za výsledky poslechovosti, což jsem prožíval jako trauma na Frekvenci 1 i na Evropě 2. To trauma zažívalo i vedení těch stanic a samozřejmě se to projevilo i v atmosféře, která tam panovala. Další věc je, že se tu člověk vzdělával a britské prostředí ho kultivovalo. A hlavně je tu skvělá parta lidí, kteří prošli českými médii a mají různé zkušenosti a jsou tady stejně šťastní jako já. Z BBC bych nikdy neodešel. Tohle byl první zaměstnavatel, kterému bych nikdy výpověď nedal.

 

Jak nesete rozhodnutí o zrušení BBC?

Těžko. Velmi těžko.

 

Jak byste ho zhodnotil?

Myslím si, že není dobré, že BBC v jazyce českém odchází z České republiky. Ta redakce patřila mezi nejefektivnější jazykové servisy BBC a měla prestiž a vliv v určitých skupinách naší společnosti. U vysokoškolsky vzdělaných lidí, u mladých lidí a u studentů. Navíc měla vliv na kultivaci českých médií. V rámci BBC World Service se vybudovala struktura čtyřiceti tří jazyků, která poměrně dobře fungovala. Národní jazyky budou vždy přítomné a nikdy nebudou všichni komunikovat v angličtině. BBC prostě opustí Evropu. Proto si myslím, že se tímto krokem oslabuje. Kdybych já byl na místě generálního ředitele BBC, což říkám s nadsázkou, protože nerozumím všem vnitřním mechanismům, tak bych restrukturalizoval to stávající portfolium a ty jazykové servisy, které nebyly tak efektivní, bych zefektivnil a ušetřil tak peníze pro arabskou televizi.

 

Jaká byla vaše první reakce, když jste se to dozvěděl?

Byl jsem otrávený, protože, jak říkám, to rozhodnutí považuji za krátkozraké, a myslel jsem si, že vedení BBC bude uvažovat v podobné optice.

 

O tom plánu zrušit BBC v češtině jste věděli v redakci dlouho?

Mne hrozně mrzí, když část novinářů začala tvrdit, že jsem se do České televize vrátil právě proto, že jsem věděl o plánu zrušit českou redakci BBC. Když jsem učinil v polovině července rozhodnutí o tom, že se vrátím do České televize, tak jsem ještě netušil, že se redakce bude rušit. O tom, že by měla vzniknout arabská televize, se uvnitř BBC začalo na vážné úrovni diskutovat na začátku letošního roku. Nicméně to, že BBC chce posílit arabské vysílání, bylo zjevné půl roku po útocích na New York a na Washington. To znamená, že myšlenka restrukturalizace BBC zde byla latentně přítomná od zahájení války proti terorismu.

 

To ale ještě nemuselo nutně znamenat konec některých evropských redakcí, nebo snad ano?

Bylo jasné, že bude muset dojít k restrukturalizaci, protože se na nový projekt musí vyhradit peníze. Otázka je, jestli mělo dojít ke zrušení jazyků. My jsme se o možnosti zrušení naší redakce dozvěděli někdy v srpnu. Nejprve nám bylo řečeno, že se definitivní stanovisko dozvíme v září, po radě guvernérů. Nakonec byl stanoven termín na 25. října. No, a to se taky rozhodlo.

 

Byl redakci dán prostor pro nějaké oficiální vyjádření?

Náš šéf Vít Kolář se snažil pro redakci udělat maximum. Až dnes se zpětně dozvídám, že se za naši redakci čtyři měsíce rval jako lev, aniž bychom o tom věděli, protože se snažil nás uchránit od nervozity. Takže on si prožíval čtyři měsíce bezesných nocí, zatímco my jsme byli relativně v klidu a na toto téma mezi sebou jen laškovali. My jako redakce jsme se k tomu vyjádřili, když přijel do Prahy to rozhodnutí ex post zdůvodnit generální ředitel.

 

Jak probíhalo setkání s Nigelem Chapmanem?

Tady budu relativně mlčenlivý, protože si myslím, že to je vnitřní věc redakce. On de facto argumentoval stejně jako v rozhovorech pro česká média. To znamená, ta redakce byla dobrá, ale Česká republika je členem Evropské unie a má svobodu slova. BBC přehodnocuje priority a chce dělat arabskou televizi. On si ale jako Brit ne zcela uvědomuje, že jsme ještě stále postkomunistickou zemí. Ano ty formální předpoklady jsou beze­sporu splněny, jsme členy EU a severoatlantické unie, ale myslím si, že ty neformální splněny nejsou. Myslím, že je zde stále potřeba osvěta britských hodnot a britského způsobu novinařiny.

 

Reakce publika jsou prý místy až dojemné, překvapilo vás to?

Musím říct, že reakce posluchačů BBC mě překvapily. Netušil jsem, že v tak velkém rozměru budou lidé psát, že jsou ochotni si za naše vysílání platit. Cítí to, co cítím já jako zaměstnanec toho servisu, totiž že tady bude po české redakci BBC díra, protože to médium bylo v rámci rádiového trhu unikátní. Nehrálo písničky, neomezovalo stopáž některých příspěvků jen proto, že se někomu z vedení zdá, že když někdo hovoří déle než dvě minuty, lidé přelaďují na konkurenci.

 

Jaká je teď atmosféra v redakci? Hledáte si už třeba nová místa?

Je tu ponuro. A samozřejmě, že většina lidí nabídky má. Ale myslím si, že když se všichni rozprchneme po jednom do různých médií, tak toho jako jedinci moc nezmůžeme. Vít Kolář se ještě pokusí o přechod české redakce pod BBC World Wide, což je komerční divize BBC. O této možnosti tu teď všichni přemýšlí. Nikdo z nás by určitě nedal přednost jinému médiu jako hlavnímu zaměstnavateli. Nechceme být přehnaně optimističtí, ale všichni do jednoho bychom si přáli, aby se naši redakci podařilo zachránit.

 

Šel byste případně do projektu založení obdobného rádia?

Alternativa neexistuje. Tady máme k dispozici zpravodajské zdroje a archiv BBC a máme za zády tu značku a přístup do té instituce, což nám může umožnit jedině alternativa BBC World Wide. Žádný investor, který by koupil frekvence BBC, by nemohl poskytnout takovou svobodu a takové zázemí jako BBC.

 

Letos v květnu jste řekl, že kdybyste neměl BBC tak rád, dal byste výpověď a udělal si roční pauzu. Uděláte si ji po skončení české redakce BBC, nebo přijmete nějakou nabídku?

V případě, že se nepodaří BBC zachránit, tak tu pauzu mít budu. Budu mít jen Otázky na České televizi a budu dál přednášet na fakultě, ale zvolním. Nevidím jediný důvod, proč bych měl naskakovat do nějakého rozjetého vlaku.

Václav Moravec (1974) vystudoval na Fakultě sociálních studií žurnalistiku a poté obor masová komunikace, který v současnosti přednáší jako odborný asistent. Je redaktorem a moderátorem rozhlasové stanice BBC a moderátorem publicistického pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Podílel se na vydání několika odborných knižních publikací.