Nový Boccacciův rukopis

Často bývá slyšet názor, že k historii středo­věké literatury lze ještě stěží přidat nějaká nová fakta. Avšak i poté, co byly opakovaně katalogovány, studovány, fotografovány a skenovány její památky, se stává, že dojde k ohromujícímu objevu. I v Česku jsme v poslední době měli štěstí, když vzpomenu iluminovaný kodex se zlomkem překladu Dalimilovy kroniky a Gutenbergův odpustkový list.

Na konci února Marco Petoletti, asistent katedry středověké a humanistické literatury milánské Università Cattolica, oznámil, že se mu podařil nevídaný objev: mezi rukopisy uchovávanými v milánské knihovně sv. Ambrože nalezl dosud neznámý Boccacciův autograf, tedy rukopis psaný přímo Boccacciovou rukou. Tato senzační zpráva se navíc netýká nijak nudného textu, neboť do tohoto kodexu Boccaccio opsal epigramy slavného římského básníka Valeria Martiala (40 – asi 102). Jsou to sarkastické epigramy (mnohé z nich dostupné i v českých překladech), plné výsměchu a kritiky obrácené k tehdejší římské společnosti nebo obsahující velmi pikantní náměty. A Boccaccio nejen že epigramy sám opsal, ale také je anotoval a připojil k nim několik kresbiček. Marco Petoletti přidal důležitý a nečekaný kamínek do mozaiky staré italské literatury a historie tradice latinských básníků ve středověku. Podrobně bude o svém nálezu informovat v příštím čísle filologického časopisu Italia medievale e umanistica. Ještě před oficiální publikací souhlasil díky čilé spolupráci s olomouckou italianistikou s krátkým rozhovorem pro české čtenáře.