Běh na „Aktuálně“ dlouhou trať

Vytvořit zpravodajský server bez podpory jiného velkého média (nejlépe tištěného) je v tuzemsku věcí ojedinělou. Existuje tisíc a jeden důvodů, proč by takový projekt neměl uspět a proč je zhola nemožné se o něj pokoušet. Přesto vznikl, a jak se zdá, jeho životnost se nebude měřit na měsíce, jak mu mnozí prorokovali.

Je nepochybně příliš brzy na hodnocení aktualne.cz jako plnohodnotného internetového média, protože v mnoha ohledech teprve hledá – ideální strukturu, kvalitní nezpravodajské části, ale i způsob, jak prezentovat showbusiness a zábavu vůbec.

Když zahajoval svou existenci, ozvala se v některých jiných médiích posměšná slova, zavrhující projekt jako života neschopný. Opomineme-li fakt, že se v článcích odrazily osobní nevraživosti vůči některým novinářům, kteří aktualne.cz začali vytvářet – což je ostatně v české kotlině věc zcela běžná a na rozdíl od zahraničí považovaná za přijatelnou –, mezi řádky lze číst především obavu, že by projekt internetového zpravodajského serveru mohl uspět, aniž by k tomu potřeboval podpůrné médium. V tom tkví hlavní nebezpečí aktualne.cz pro ostatní média.

Dlouhou dobu se totiž na mediálním trhu v České republice tradovalo tvrzení, že vznik a hlavně trvalá existence zpravodajského serveru bez podpory tištěného či elektronického média jsou nemožné. Tento názor vycházel z představy, že internet je v podstatě jen jakýmsi doplňkem hlavní mediální nabídky, že nemá takovou váhu a prestiž u veřejnosti jako například denní tisk nebo televize. Novináři, kteří se nebáli sami sebe označovat za internetové, pak byli řazeni do skupiny podivínů, případně lidí, kteří neuspěli v tradičních médiích, a proto se uchytili v internetu, kde se snese všechno. A mnohdy to byla pravda.

Posilování úrovně onlinových médií, napojených na velké mediální skupiny – idnes.cz, ihned.cz, novinky.cz, lidovky.cz, cro.cz a podobně – vedlo k tomu, že se i internetová žurnalistika a publicistika začala přinejmenším mezi novináři brát vážně a také seriózně hodnotit. Přesto však platilo, že kvalitní práce odvedená v internetovém médiu je vstupenkou do média klasického. Až s příchodem aktualne.cz se situace radikálně proměnila. Poprvé totiž do onlinového média přešli špičkoví novináři z média klasického. Mimo jiné to pro ně znamená i překonání výrazné psychické bariéry – médium, pro které novinář pracuje, už nelze uchopit v hmatatelné podobě, jde pouze o soubor dat – který je navíc v neustálém pohybu.

Podobná internetová média bez podpory tištěných či elektronických kolegů existují i v zahraničí – jejich pozice je samozřejmě komplikovanější, neboť například nemají tak snadný přístup k archivům a databázím, nemohou využívat rešeršní oddělení velkých vydavatelských domů či televizí – v našem případě ovšem velké vydavatelské domy či televize podobná oddělení stejně nemají, takže aktualne.cz nemá čeho litovat.

Asi nejblíže se aktualne.cz podobá německému internetovému deníku netzeitung.de, který vlastní skupina Springer.A.G.

Když se podíváme na homepage aktualne.cz, najdete na ní řadu jmen známých ze stránek Hospodářských novin či MF Dnes, včetně bývalého šéfredaktora HN Romana Galla. Nejde ovšem jen o jména – i nabídka homepage je zajímavá, především proto, že si uchovává střídmou tvář (obdobně jako novinky.cz), což znamená, že pro uživatele je přehledná a umožňuje i rychlou orientaci ve struktuře. Jak je patrné z posledních týdnů, redakce postupně přidává nové rubriky, rozšiřuje okruh autorů i témat, pracuje více a lépe s fotografiemi, byť zatím nedosahuje nabídek, které jsou běžné například u idnes.cz. Slušnou kvalitu a jistou informační hodnotu mají i videozáznamy.

Ve srovnání se zahraničními zpravodajskými servery však některé služby uživatelům chybějí. Například odkazy na zpravodajství k tématu na jiných, mnohdy konkurenčních serverech, vyhledávání materiálů k danému tématu na webu, případně možnost sestavit si vlastní zpravodajství podle preferencí. Zpravodajský server aktualne.cz má šanci být komerčně úspěšným. Za předpokladu, že si udrží kvalitu a bude se mu dařit i investigativní práce, která znamená citace v ostatních médiích, a tedy i zvýšený zájem uživatelů. Současně může být zrodem aktualne.cz potěšena paradoxně i konkurence. Třeba i proto, že díky ní onlinová zpravodajství nabírají na významu (dalším faktorem je růst internetového reklamního trhu) a investice do internetových médií je brána jako investice do budoucnosti.

Autor je mediální analytik.