Srozumitelně i nesrozumitelně

Dostupných

chvil znám

dost.

Rudá lampa

v proděravělých

listech slézu.

Ponech to mimo čas,

netknuté

porozuměním.

 

Přeložila Michaela Jacobsenová