Touha

Obejmout tvé hliněné tělo jako hrnčíř.

 

Obnovit lavičku, kterou jsem viděl v dětství.

 

Malíček levé ruky proměnit v píšťalku.

 

Byla by při ruce, nezávislá na hrnčířství.

 

Být oddaný etymologii, tj. nevěrný hédonismu.

 

Mlčet, když mlčím, mluvit, když mluvím.

 

 

Převedl –b