Večerní svět

Fasády krámů krabatí čela.

Lampa z ulice –

sekera prudkého světla.

 

Bezhlavý stín prchá ke kašně.

V narůžovělé vodě želva,

na hřbetě drží večerní svět.

 

Noc hrne ven z hrdla netopýra.

Nemám ponětí o poloze těla.

Hlava mi klesne k výloze.

 

Budu spát na peřině ze skla.

Vyhasne všechno, co patří

bílé lebce dne.