Vožralej jak slíva

Ruské turné Plastic People of the Universe

Plastičtí lidé tohoto světa v sestavě Pepa Janíček, Vráťa Brabenec, Jiří Kabeš, Ivan Bierhanzl, Ludvík Kandl a Eva Turnová nakonec dorazili do obávané Říše zla, která je přivítala se všemi svými radostmi i strastmi v podobě nezměrné byrokracie a podobných záludností. České centrum v Moskvě se tak po několika letech konečně probralo z letargie a místo dětských pěveckých sborů a souborů lidových tanců začalo do Ruska vozit také „jinou“ českou kulturu, jež je možná co do počtu českých a tím spíše ruských příznivců možná marginální, zato bezesporu kvalitní.

 

Plastický Den fakulty

Jedinou nahrávkou Plastic People of the Universe, kterou se mi v Moskvě podařilo narychlo nalézt v zásobách místních Čechů, byl disk Vožralej jak slíva s koncerty z let 1973–75. Studenti pátého ročníku Fakulty cizích jazyků Moskevské státní univerzity si poslechli píseň Prší, prší a do jejího textu se záměrnými vynechávkami nebyli s to doplnit jediné slovo, ačkoli česky mluví výborně. Omluvila jsem se jim za zvukovou kvalitu a z jejich vylekaných pohledů mi bylo jasné, že na večerní koncert Plastiků do Klubu na Brestskou patrně nedorazí. Navíc se ve stejný den, tj. 2. listopadu 2006, konal Den fakulty – něco na způsob imatrikulace, jen mnohem neformálnější, spíše jakási besídka pro přátele a rodiče, kteří sledují, co vše jejich děti umějí – tančit, zpívat, hrát na klavír, recitovat vlastní poezii. Tedy docela jiný druh zábavy, než jaký jim mohli nabídnout oni staříci, jak se o nich vyjádřila jedna ze studentek prvního ročníku zmíněné fakulty, když spatřila fotografii legendární kapely v programu Českého centra.

Před moskevským koncertem hráli Plastici v Nižném Novgorodu, kde sklidili velký úspěch. Kapely, které této noci hrály po nich, se dokonce obávaly vylézt na pódium – se slovy, že tak zkrátka zahrát nikdy nemohou. Příprava na vystoupení v metropoli, kde je publikum mnohem vybíravější, zmlsanější, a sází proto jen na jistotu, se tedy zdařila. Ačkoli po Moskvě nevisely obrovské billboardy lákající na jedinečný koncert, v Klubu na Brestské, který je pro mnohé místní zárukou kvalitní hudby, se sešly nejméně dvě stovky posluchačů. Dorazili dokonce i historickou nahrávkou vystrašení studenti. Většina příchozích způsobně seděla v pohodlných křeslech za čtvercovými stolky, někteří postávali u baru. Taneční parket celou první polovinu koncertu zabírali senzacechtiví novináři, které postupně přece jen vytlačilo do rytmu se pohupující a poskakující publikum.

 

Otrávený mok

Magor kdysi pronesl, že „Plastici hráli proti Primitives group příšerně. Ale kapela v sobě měla ohromný náboj.“ Navíc, jak kdosi nyní poznamenal, „po těch téměř čtyřiceti letech se nakonec naučili i hrát“. Z Plastiků se tak na stará kolena stala téměř taneční kapela, která strhla jak české osazenstvo, pobrukující si texty, tak i Rusy, neznalé nejen textů, ale i kontextu, díky němuž se hudba Plastiků pro mnohé stává doslova soukromým majetkem. Zpočátku poplašení studenti, pro něž je Sovětský svaz a komunistický režim jen jakousi nostalgií jejich rodičů, neboť oni sami se narodili několik málo let před jeho rozpadem, nakonec vesele rozprávěli s kapelou, jejíž postoj k sovětskému režimu byl vždy nekompromisní.

Z Moskvy se kapela za zpěvu písně Čechy krásné, Čechy mé v provedení Vráti Brabence vypravila nočním vlakem do severní ruské metropole. Na sobotní koncert do petrohradského klubu Mod přišli lidé patrně jen tak, ze zvyku trávit v tomto místě víkendové večery. Záhy se však divoce roztančili, až muzikantům padaly pulpity s notami. Někteří z nich se pak vypravili i na nedělní koncert, jenž se konal v malém prostoru Fish Fabrik v petrohradském centru alternativní kultury Puškinská 10. Toto vystoupení, po němž museli Plastici uhánět na vlak do Moskvy, bylo závěrem jejich ruského turné. Na při­bližně padesáti metrech čtverečních se tísnilo asi šedesát lidí, kupříkladu skupinka Němek, které měly v uších vatu – podle jejich slov, aby si koncert užily a zároveň si příliš neničily sluch –, ale také těch, kdo se o včerejším petrohradském koncertu Plastiků dočetli v The Saint-Petersbourg’s Times. Sama kapela se sotva vměstnala na pódium, hrála však s nemenším zápalem, i když kvůli nedostatku času a snad i kvůli únavě z tohoto nepřetržitého týdenního mejdanu musela koncert zkrátit.

Z „bývalé“ Říše zla se tak pro Plastiky nakonec přece jen vyklubalo životem tepající území, které je alespoň co do klubového života svobodné. A třeba se do Ruska, a nejen do jeho kulturních a obchodních metropolí, ještě někdy podívají. Tedy pokud Vladimir Vladimirovič a jeho příznivci nebudou pokračovat ve své politice neustálého hledání nepřátel svého impéria, kterými jsou samozřejmě všichni cizinci. Jak se onehdy vyjádřil jistý člen dumy: „Kdo jiný než západní cizinci mohl otrávit alkohol, po jehož požití v Rusku dennodenně umírají desítky lidí?“

Autorka je rusistka.