Knihovna cizincům

Počet cizinců v ČR stále stoupá, což by měly vzít v potaz úřady, ale i knihovny. V knihov­ním zákoně je totiž psáno, že veřejná knihovna je „zařízení, v němž jsou způsobem zaručujícím rovný přístup všem bez rozdílu poskytovány veřejné knihovnické a informační služby“. Na konci října 2006 ve velkém sále Městské knihovny v Praze a v hotelu Krystal uspořádalo Multikulturní centrum Praha s dalšími organizacemi konferenci Knihovna jako brána k integraci cizinců v EU. Nejinspirativnější byl pro mě příspěvek Nicoly Ravdenové z dánské Státní univerzitní knihovny, pod kterou spadá ojedinělá instituce – Dánské knihovnické centrum pro integraci. To zajišťuje pro knihovny distribuci cizojazyčné literatury. Když do knihovny přijde třeba čtenář původem z Egypta žádající knihy v arabštině, knihovna zadá přes internet požadavek a centrum jí knihy zapůjčí na půl roku. Zdarma. Instituce provozuje též portál (finfo.dk), kde jsou informace o životě v Dánsku v různých jazycích. Druhou dánskou přednášející byla Lone Hedelundová z knihovny města Aarhus. Prakticky nám poradila, jak knihovnu změnit z půjčovny knih na přirozené místní kulturní centrum pro všechny členy komunity, cizince nevyjímaje: lidé tu najdou informace, ale i lidský přístup, bezpečný prostor, místo k učení a výměně názorů a rad. Aktivity týkající se představení jiných kultur většinové společnosti prezentovaly také české knihovny – například SVK Liberec, brněnská Knihovna Jiřího Mahena a MK Třebíč. Zástupkyně Knihovny Města Ostravy Irena Václavíková představila pobočku v Ostravě-Vítkovicích, která své služby a fondy přizpůsobila většinovému obyvatelstvu čtvrti, Romům.