Výstava Berlin Alexanderplatz

Monumentální filmový projekt režiséra Rainera Wernera Fassbindera (1945–1982), legendární Berlin Alexanderplatz, vycházející ze stejnojmenného románu německého spisovatele Alfreda Döblina (z roku 1929), byl původně produkován pro televizi. Celkem 13 dílů společně s epilogem má délku neuvěřitelných 15 hodin a 39 minut. Od roku 1980, kdy byl poprvé představen veřejnosti, neustále v Německu provokuje a vybízí k ostrým debatám, zatímco v mezinárodních vodách snímek dosáhl pozice výsostného filmového díla s cejchem mistrovského kusu posledních desetiletí. V rámci 57. ročníku berlínského Internationalen Filmfestspiele (únor 2007) byly všechny díly Berlin Alexanderplatz: Remastered opětovně uvedeny v nových, zrestaurovaných kopiích na 35 mm, a to s velkých úspěchem. Deník Frankfurter Allgemeine psal v této souvislosti dokonce o „události roku“.

Dne 17. 3. otevřela berlínská galerie KW (Kunst – Werke) výstavu s názvem Fassbinder: Berlin Alexanderplatz. Neobvyklá a v lecčems fascinující práce režiséra je tu prezentována tak, že umožňuje návštěvníkům projektu volit si možnosti pozorování a formu sledování celé expozice. Ve 14 samostatných prostorách jsou v časové návaznosti na sebe promítány jednotlivé díly monumentálního seriálu. Nad tím jsou současně k vidění všechny díly chronologicky a v jejich celkové délce. Návštěvník výstavy se tak může aktivně rozhodnout, jakým způsobem si pro sebe zpřístupní a rozkryje předkládané dílo. Je na divákovi, jak si extrémní délku filmu individuálně rozvrhne, jak si jednotlivé díly prokombinuje, nebo zda a na kolik etap si výstavu naplánuje (vstupenka opravňuje k opakovanému vstupu do KW).

Prostřednictvím vedle sebe běžících 14 projekcí na jednom místě se stává Fassbinderův vizuální jazyk zřetelnějším, stejně tak jeho umělecky osobité, volnější a inovující zacházení s filmovými obrazy. Epilog k Berlin Alexanderplatz, v kterém autor kolážuje vícevrstvé obrazy a časové roviny a tím anticipuje aktuální pozice současného umění, je všeobecně považován za vrchol režisérovy tvorby. Výstava prezentuje také statické obrazy a sekvence jednotlivých 224 filmových scén. Poprvé je veřejnosti přiblížen bonus v podobě výběru fotografických snímků a zejména kreseb z Fassbinderova storyboardu pro Berlin Alexanderplatz. Velmi osobním svědectvím jsou též zvukové záznamy, na kterých Fassbinder vzrušeně komentuje filmový scénář.

Výstavu doprovází katalog v německém jazyce o 700 stranách, vydaný Klausem Biesenbachem, s autorským esejem a textem od Susan Sontagové a s podrobnou obrazovou přílohou (kolem 650 snímků dokumentující výstavu). V knize je otištěn kompletní scénář seriálu. Publikace obsahuje Fassbinderův podrobný životopis, soupis bibliografie a filmografie.

Součástí výstavy je doprovodný program, zahrnující komentované prohlídky a diskuse společně s mimořádnou přehlídkou Fassbinderových filmů v berlínském kině Arsenal. Výstavu lze navštívit v berlínské KW (Kunst – Werke), Auguststraße 69, do 13. 5.