Nové židovské muzeum v Mnichově

Téměř osmdesát let poté, co se objevila myšlenka na založení židovského muzea, vyrostla konečně v mnichovských ulicích novostavba, která spěje ke kolaudaci. Vznikla jako třetí objekt na náměstí St. Jakobs Platz vedle Hlavní synagogy (Hauptsynagoge) a domu Izraelské kulturní obce. Zde chce zřídit hlavní město spolkové země Bavorska židovské muzeum, které má být pro veřejnost slavnostně otevřeno 22. března 2007. Podle návrhu polsko-německého architektonického studia Wandel/Hoefer/Lorch (projekt 2000–07) je objekt muzea koncipován jako volně stojící krychle s hlavním pohledovým průčelím obráceným k protějšímu mnichovskému muzeu.

Obíhající prosklený foyer je jakousi výkladní skříní muzea a prezentuje se jako prostor otevřený do exteriéru. Prostor se službami pro návštěvníky – informace, muzejní obchod, knihkupectví, kavárna – má sloužit k odpočinku a kulturní relaxaci. Tři galerijní podlaží o rozloze téměř 900 m2 jsou zcela přizpůsobena častému a flexibilnímu výstavnímu provozu.

Původní idea se objevila již před rokem 1928 a v jejím záměru bylo vybudovat muzeum, které by přibližovalo židovské dějiny a kulturu spojené s regionem. Rozhodující podnět k bezprostřední realizaci tohoto projektu vzešel nakonec až v osmdesátých letech ze soukromé sféry. Galerista Richard Grimm otevřel tehdy v Maximilianstraße soukromé židovské muzeum, které přes své skromné prostorové možnosti (necelých 30 metrů čtverečních) platilo za velmi frekventované a navštěvované místo přibližující židovství a jeho historické a kulturní projevy. Po deseti letech muselo být ale toto „provizorium“ z finančních důvodů zavřeno. Grimmovu sbírku převzala tehdy Izraelská kulturní obec a přechodně ji zpřístupnila na adrese Reichenbachstraße 27. Až do začátku roku 2006 zde pak probíhaly výstavy, na jejichž organizaci spolupracovalo Státní mnichovské muzeum a státní archiv.