kunstWerk – rukodělné umělecké souručenství

„Chatová bonsai je svébytné umělecké dílo rekreačního charakteru. Jeho kompoziční jednotu tvoří vlastní objekt chaty vhodně umístěný na uměle vymodelovaném prstěném pozemku, spolu se stářím. Časové měřítko představuje ideotvorný prvek chatové bonsajistiky. Určuje se dle měřítka chaty. Je-li chatka vybudována v měřítku 1 : 100, pak i její čas plyne v témže měřítku. Jeden rok takové chaty pak trvá 3,65 dne. Tomu je třeba přizpůsobit veškerou péči o chatovou bonsai. Počínaje délkou stavby přes pravidelnou údržbu, případné přestavby a dostavby až k zániku chaty. Pravé mistrovství tkví právě v dosažení harmonického měřítka stárnutí,“ vysvětluje svůj pracovní postup umělecká skupina kunstWerk (kW). Anonymní tvůrčí seskupení hledí vlahýma očima na přírodu kolem sebe a hledá v ní umění. Jakmile jej nalezne, trochu mu, jak sama říká, „mičurinsky“ vypomůže. Z jejich slavných děl připomeňme sérii Z lásky, inspirovanou domácími okrasnými výrobky (Z lásky – Mám tě rád, Z lásky – Moc mi chybíš, Z lásky – Promiň, Z lásky – Stýská se mi), což jsou nápadité instalace z plechovek a hub. Jiným dotvořením přírodních krás je řada Pařezy hovoří. To jsou kresby pájkou na pařezu: Ferda mravenec na kolečkovém křesle s nápisem Na Bělehrad!, TGM a text: Tady hlídám já, jelen říká: To chce klid! a myšák Mickey na větvi: Doma je doma. Mým oblíbeným setem je Každodennost: sada kutilských chatařských výrobků, jako je hrma vysochaná z mýdla či duritka s vyrytými iniciálami kW. Akcemi pořádanými v přírodě se skupina blíží ruskému akcionismu raných sedmdesátých let (Pojezdki za gorod skupiny Medicinskaja germeněvtika). Její tvorba stojí na počátku přicházející umělecké vlny nekomplikovaného a veselého retra sedmdesátých let a osmdesátých let, jež tímto prorokuji.