Barvy výročí Summer of Love

Rajské květinové filmy po čtyřiceti letech

Francouzsko-německá televize Arte připravila na letošní léto obšírný cyklus Summer of Love, zářící sladkými i letními barvami hnutí hippie. Připomněla tím čtyřicet let, která uplynula od magického okamžiku roku 1967, kdy se do San Franciska sjelo sto tisíc lidí na festival psychedelické hudby a svátek lásky.

Každé úterý během letních měsíců vysílala televize Arte pořady, dokumenty, filmy, jimiž oživovala vzpomínky na utopistické hnutí lásky, svobody a spirituality, ale také na experimenty volného sexu, kultury drog. Průvodcem retrospektivním putováním ze swingujícího Londýna do prostředí komunit San Franciska, na festival Woodstock a mezi ulice Amsterdamu či Kábulu byla herečka Jane Birkinová a celá cesta měla několik filmových zastavení. Televizní dramaturgové se pokusili sestavit řadu, která by v kinematografii odrážela okamžik výjimečné euforie a energie, kdy se na chvíli podařilo „otevřít svět“ – ať už s květinami ve vlasech, s hudbou, antikoncepční pilulkou či psychotropní látkou.

Osvobozující spektákl doby

Omamný květinový sen měla na svědomí mladá generace, která už nebyla traumatizovaná druhou světovou válkou a odvrhla tradiční hodnoty. Vydala se objevovat nové svobody a protestovala proti společenským institucím. Součástí hédonistické i destruktivní extáze bylo hledání ideálu, ráje na zemi, k němuž mohla napomoci sexuální revoluce, východní spiritualita i radikální politické programy. A zatímco pro některé to byl impuls k zavržení civilizace a návratu k přírodě, jiní budovali alternativní komunitní život ve městech. Tuto revoltu si ale nelze představit bez rockové či psychedelické hudby, neboť právě ta rozproudila dynamiku oněch let a uvrhla mladé lidi do květinového transu. Zlaté roky hnutí hippie vyvrcholily třídenním koncertem roku 1969 ve Woodstocku.

Necháme-li stranou dokumenty, jakým byl zá­znam turné Rolling Stones Gimme Shelter bratrů Mayslesů nebo Jimi Plays Monterey od D. A. Pennenbakera, čelné místo ve výběru Arte zastupoval film Tommy skupiny The Who a režiséra Kena Russela. V adaptaci rockové opery je malý Tommy svědkem, jak matčin milenec zabije jeho otce, který se vrátil z druhé světové války, ač byl prohlášen za zmizelého. Přistižení viníci přesvědčují chlapce, že ve skutečnosti nic neviděl ani neslyšel, ale traumatizovaný Tommy se uzavře do vlastního světa. Stane se slepým a hluchoněmým a nic nepomůže, že výčitkami se trápící matka jej vodí po doktorech. Až teprve při hře flipper zažije dospívající Tommy osvícení a získá zpátky vlastní hlas; za „odměnu“ se po svém znovuzrození stává kultem mládeže a spojuje davy extází lásky.

Uvolněný barokní karneval se odehrává mezi naivistickými kulisami a má podobu sledu hudebních vystoupení. Tato nadsázka se vyjevuje i v tom, jak se mění kostýmy a masky postav a jak se tu volně mísí drama s kýčem, hlubokomyslné narážky s banalitami a lascivní anekdoty s erotismem. Přesněji řečeno, ocitáme se na hraně fantastického tripu, kde skutečnost ztrácí přesný řád – pohybujeme se mezi impulsivností a ničím neomezenou fantazií.

Najdete tu mši s whiskey, televizi, drogy i komickou postavu gurua. Nakonec pověst o filmu říká, že se během natáčení konzumovaly drogy možná se stejnou libovůlí. Nicméně nejen tím snímek odráží utopii drogové kultury, od které si umělci slibovali, že je posune k intenzivnějšímu vnímání.

Naopak hamletovská zápletka tvoří ironickou alegorii dramatu květinové revoluce, jejíž odvrácenou tváří bylo špatné svědomí společnosti, v níž mladí revoltovali proti generaci rodičů a v USA i proti válce ve Vietnamu. Zatímco humanistické poselství hnutí tlumočil lépe spektákl muzikálu (a později filmu) Vlasy a morální generační dilema zase drama erotického dospívání s Dustinem Hoffmanem Absolvent (1967) Mikea Nicholse, Tommy je spíše vzpourou neukázněné hravosti a mladické zběsilosti, která si nežádá mravní rozsouzení. Stačí, že hédonistická vizuální hostina osvobozuje naše smysly od dosavadní „slepoty“ a zotročující společnosti. Tato nevážná hra popírá skutečnost tím, že triumfuje fantazií, v níž člověk uniká do „ráje“ nikdy nekončící zábavy. Výjevy filmu „klipovitě“ střídají jiskrná hudební aranžmá a třicet písniček od The Who nás má uvrhnout do svůdného, narcistického tance, v němž vystupuje třeba Eric Clapton jako velekněz kultu Marilyn, Tina Turnerová si zahrála kyselinovou královnu, Elton John se představil jako šampion ve flipperu a z Jacka Nicholsona je flirtující profesor s práškem na oči.

Utopický ráj a prázdno

Jinou podobu nezřízené hry ironie a sexuální svobody připomněl snímek Candy (1968) Christiana Marquanda. I jemu se podařilo shromáždit několik slavných osobností (Charles Aznavour, Ringo Starr, James Coburn) a stvořit bezuzdný příběh, plný kýče i květinové fantazie, který snad připomene Vadimovu Barbarellu. Naivní blonďatá Candy (neustále svlékaná Eva Aulinová) se vydává ze střední školy na cestu napříč společností a sexuální revolucí konce šedesátých let, přičemž její dobrodružství spojuje prvky hororu, grotesky i erotické rozkoše. Film tvoří pestré anekdoty, v nichž se hrdinka mužům, kteří ji pokaždé nějak oklamou, poddává proti své vůli, ač přitom sama objevuje kouzlo slasti. V jejich rukách je sladkou i hloupoučkou hostií, kvůli které všichni propadají na chvíli šílenství i dětinsky neovladatelné touze, aniž by ovšem došli blaženosti. Neustálé pokoušení a nemožnost ukojení rámují nedosažitelný mýtus ráje – „zahradu rozkoší Candy“, ve které se na závěr všichni symbolicky scházejí.

V řadě sebeironických posměšků Candy vyniká role Marlona Branda, který si zahrál jednoho ze svůdců: meditujícího indického bráhmana, převáženého na nazdobené korbě kamionu. Ten přinutí Candy svléct se pod záminkou, aby se vzdala materiálních věcí, načež s ní provádí erotické meditační praktiky. Na závěr filmu se Brando nechal pověsit ve vzduchu na rajské louce v poloze ukřižovaného Ježíše. Řekli bychom, že hippie je tu stav mysli, volnomyšlenkářství, humoru, provokace a umění žít.

Německý kultovní film Rote Sonne (1970) Rudolfa Thoma ukazuje odlišnou tvář komunitního života zlatých let šedesátých a ilustruje fakt, že právě v Německu se toto hnutí nejvýrazněji radikalizovalo. Stoupenci politicky orientovaného zavražděného aktivisty Rudi Dutschkeho se například vůbec nezajímali o hudbu a hédonismus užívání svobody. Tento Thomův opus přibližuje čtveřici mladých dívek Peggy, Sylvii, Isoldu a Christinu, které vyznávají volnou lásku, dokonce ji využívají k obživě a do své staré budovy v Mnichově si vodí pánské návštěvy. Ustanovily si ale jedno pravidlo: žádná z jejich milostných her nesmí trvat déle než pět dnů, jinak muže v pokoji popraví. Není divu, že v mezičase si vyrábějí bomby a jsou stoupenkyněmi radikálního politického programu. Jejich malá revoluce dostane trhlinu, když za Peggy přijede její dávný přítel, divoký outsider Thomas. Snímek míchá erotiku a nihilistickou vzpouru své doby, která militantně útočila proti měšťáctví a konzumu. Stojí za pozornost, že roli Peggy ztvárnila fetišistická postava německé levicové a anarchistické scény Uschi Obermaierová, jež patřila mezi představitele slavné Komuny 1 v Berlíně a jež se proslavila svými liberálními názory na lásku a pornografii. Dívčí hry „Červené krve“ jsou stále nebezpečnější, chladnokrevnější tím víc, čím „skutečnější“je za dveřmi svět plný posedlých mužů a bezcílné společnosti. Film tak formuluje vnitřní konflikt politizující se revolty, během níž se volilo mezi písňovým snem a praktičtějším násilím, a která se následně obrátila proti člověku samotnému.

Jen z letmého ohlédnutí je patrné, že filmy dohromady představují nostalgické ohlédnutí za hnutím, které postupně zaniklo, narazilo na hranice utopie svého ráje a rozmělnilo se. Přitom nám zanechalo svět, který byl změněný k nepoznání. A poté i o něco prázdnější.

Autor je redaktor deníku Právo.