O ropě jako u piva

Kniha pro Ala Gorea i Václava Klause

V češtině už vyšlo několik knih věnovaných myšlence, že naše planeta a současná civilizace možná stojí na prahu katastrofy, nebo takovou myšlenku naopak popírajících. Některé se věnují klimatickým změnám, jiné třeba tématu hrozby vyčerpání ropy (peak oil). Odlišují je nejen názory autorů, ale i přesvědčivost podání.

Odpůrci katastrofických vizí jsou zejména Václav Klaus a jeho okruh. Odpoutání se od emocí, které takové vize nevyhnutelně provázejí, je jistě žádoucí, protože emoce brání v poznávání pravého stavu věcí. Bohužel, Klaus a další, třeba autor předmluvy ke knize Juliana Simona Největší bohatství Martin Říman, ale místo toho nabízejí emoce jiné. A na rozdíl například od Ala Gorea, který sází na emoce, místy zkresluje a přehání, ale vcelku stojí nohama na zemi, jsou jejich texty silně amatérské a postavené hlavně na víře ve všemocnost lidského ducha a neohraničené poznání.

Družba není věčná

Proto je víc než dobře, že se otázky vyčerpání ropy ujal profesionál: Václav Cílek, ředitel Geologického ústavu AV ČR, jenž mimochodem působil i jako poradce Roberta Bradleyho, jednoho z autorů zprávy americké Národní akademie věd o vývoji klimatu v posledních dvou tisíciletích. Cílek sepsal spolu s fyzikem Martinem Kašíkem, specialistou na peak oil, působícím momentálně v USA, výtečný rozbor těžby, využití a zásob ropy, doplněný úvahami o tom, co všechno může úbytek ropy spustit. K přesvědčení o tom, že peak oil přijde, ho nevede víra, nýbrž fakta, která důvěrně zná a s nimiž dokáže zodpovědně nakládat. Empiricky dokládá, že teorie ropného vrcholu (spíše než „zlomu“) platí pro jednotlivá ropná pole, státy, ba i pro celosvětovou produkci ropy – stejně tak pro těžařské firmy, vlády, i celé lidstvo.

Na rozdíl od nepoučených optimistů doká­žou autoři reálně odhadnout současné možnosti alternativních zdrojů ropy a energie vůbec – a protože vrchol těžby přijde podle něho zanedlouho, musíme uvažovat v současných limitech a zapomenout na jadernou fúzi, kterou zatím jako zdroj energie využít neumíme, i na vodík, kterého je sice plný vesmír, ale nevyskytuje se v dostatečně koncentrované formě blíže než na Slunci a jeho výroba je energeticky ztrátová. V neviditelné ruce volného trhu, kterou mávají její skalní zastánci, se skrývá trhlina: návratnost investic do těžby ropy je stále ještě rychlá, návratnost investic do nových energetických technologií je dlouhodobá. Až investice do ropy ztratí rychlou návratnost, bude málo času na vývoj a zavádění nových technologií. Je proto celkem lhostejné, zda vrchol těžby přijde v roce 2010 nebo o patnáct let později. Z ropovodu Družba prostě ropa nepoteče věčně. Autoři jsou odpůrci apokalyptických scénářů a nemusí se podle nich konat zrovna katastrofa. Jedno je však jisté: ropa už nikdy nebude tak dostupná a levná, a tedy ani tolik využívaná jako v druhé polovině 20. století. Co se stane s globalizací ekonomiky, podloženou levnou dopravou na velké vzdálenosti?

Zrádná lehkost stylu

Ve druhé části knihy nabízejí autoři různé pohledy na to, co může ropný vrchol přinést (třeba ve válkách: 70 % veškerého materiálu přesouvaného do bitvy je palivo, zdraží-li ropa o 200 %, spotřebovala by americká armáda veškeré peníze jen na údržbu, transport a platy) a jak se s tím vyrovnat. Cílek a Kašík píší zasvěceným, ale přístupným stylem, který často působí natolik přirozeně, že se zdá, jako by čtenář ani nečetl text, nýbrž poslouchal autorovo povídání v hospodě u piva. Takovou lehkost stylu si u nás osvojili zejména přírodovědci, kteří díky tomu dokážou i komplikované skutečnosti podat laickému publiku srozumitelně a bez přílišného zkreslujícího zjednodušování. Vyplývá snad tato stylistická obratnost z exkurzí, které jsou živou součástí přírodovědného studia a kde jsou v neformálním prostředí v kontaktu učitel, studenti i zkoumaná látka?

Snaha o neformálnost však autory trochu zavádí. Věrohodná argumentace, opřená o množství fakt, která podepírá jejich závěry tam, kde se jedná přímo o ropu, se občas rozplývá do dohadů a spekulací tam, kde se více odpoutávají od důvěrně známé půdy. Je jasné, že ropné pole lze popsat věcněji než jakýkoli odhad budoucnosti; počet nepřesností, drobných omylů či informací s nejasnými zdroji by však mohl být menší. Slovo „Mikrosoft“ jde na vrub korekturám. Ale věta, že „podle sociologických průzkumů v různých částech světa očekává více než polovina světové populace, že to s námi nemůže dobře dopadnout“, vzbuzuje podezření jak mlhavostí formulace a tím, že u ní není uveden patřičný odkaz, tak proto, že takový průzkum se dá provést v USA, EU i některých dalších zemích, ale rozhodně ne pro světovou populaci.

A tak i přes zřetelnou snahu udržet si od tématu patřičný odstup je text druhé části knihy poměrně subjektivní – ani ne tak proto, že by autoři stranili katastrofistům nebo jejich odpůrcům, ale kvůli množství spekulativních tvrzení, vyslovených s přílišnou lehkostí. Lehkost a neformálnost příliš nesedne ani u výběru literatury, který je přehledný (i když o poznání stručnější, než by byl seznam použitých zdrojů), avšak doplňující poznámky typu „důležitá, dobře napsaná kniha“ by byly na místě v pokynech profesora pro studenty jeho kursu, v knize by ale bylo lepší formálně zhodnotit zdroje v samostatné kapitole. Přesto je Nejistý plamen knihou, která svou kvalitou převyšuje jiné, dostupné v češtině, a dá se doporučit všem, které tato problematika zajímá – včetně ekonomů, kteří v ropný vrchol nevěří.

Autor působí v Ústavu mezinárodních vztahů.

Václav Cílek, Martin Kašík: Nejistý plamen. Průvodce ropným světem. Dokořán, Praha 2007, 192 stran.