Alice Nikitinová

Dva stěžejní obrazy Alice Nikitinové (nar. 1979) z cyklu Pokoření kosmu jsme mohli ještě nedávno vidět na přehlídce současné české malby Akné v pražském Rudolfinu. Další výraznou výstavou, na níž je zastoupena, je projekt Chaplin Resident Fighter v Galerii Futura, kde autorka společně s Avdějem Ter-Ogaňjanem vytvořila zábavnou parodii na stále bující sociální tendence v současném umění. Za všechny další skupinové výstavy, na nichž se Nikitinová podílela, připomeňme předloňský duet s Tomášem Vaňkem v Galerii Daubner, nazvaný Every Bone Broken. Tam vynikly dva její charakteristické přístupy k malbě – práce s prostorem obrazu v kontextu reálného prostoru a geometrizující tendence. Autorčinu tvorbu můžeme nahlížet ze dvou perspektiv, buď od figury, nebo od ostrých úhlů. Její zaujetí ruskou avantgardou, místy i kompoziční citace (například Kazimira Maleviče na obraze Čtyři), směrují interpretaci východisek jejích maleb k suprematismu a konstruktivismu. Kresby (záznamy okolní reality) však svědčí také o silném vztahu k figuře, výrazovém realismu, bravurní zkratce: frajerské a pokaždé jiné. Její silnou stránkou je úspornost gesta a místy až naivní techniky spolu s emocionálním a ironicko-kritickým vztahem ke geometrickým tendencím. Pracuje s různými triky: pitvorností postav kosmonautů a dinosaurů, citoslovečností kostlivců, kteří přes mimikry anatomie strnule chrastí, používáním „nízkých“ technik atp. A jsme zpět u zálib konstruktivistů, kteří jsou už zase „in”. Pod povrchem záživných suprematických destrukcí jsou však uloženy i nenápadné, sociálně kritické indikace, zachytitelné právě v poslední sérii Dělníků, redukovaných na reklamní geometrickou kompozici pestrobarevných pracovních oděvů.