Dospělost

Lozinského Reisefieber

O sedmadvacetiletém polském spisovateli Mikołajovi Łozińském uvádějí biografické poznámky pouze to, že je mladý, že fotografuje a vystudoval sociologii na pařížské Sorbonně. Před několika týdny ke stručným medailonům přibyl důležitý bod. Autor (mimo jiné držitel ocenění v Soutěži mladých tvůrců Nadace Kultury z roku 2006) získal ženevskou Cenu nadace Kościelských, která je méně medializována než Nike, těší se však vskutku mimořádné vážnosti.

Porota ocenila Łozińského prvotinu Reisefieber (2006); označila ji za jeden z nejoriginálnějších textů nejmladší polské literatury. Jisté je, že z převládajících literárních trendů v Polsku, pro něž je psaní slangem a nejlépe o subkulturách vlastně poznávací znamení, vybočuje Łozińského kniha klidnou vyvážeností. Většina kritiků se shoduje, že Reisefieber je překvapivě dospělý text. Autor se nebojí psát o světě vymykajícím se z obvyklých problémů jeho vrstevníků a zaměřuje se na svět lidí starší generace. Hlavní předností jeho díla je zralé psychologické vykreslení emocionálně rozechvěného hrdiny, plného protikladů, který se nedokáže vypořádat se zdánlivě triviálními problémy – s nedostatkem tvůrčí energie nebo s neschopností provést jakékoli základní životní rozhodnutí.

Autor, který se sám částečně prezentuje jako kouzelně nevinná osoba (jak dokládají i zde otištěné ukázky z rozhovorů), dokáže čtenáře upoutat právě upřímnou vnímavostí. Také nadační porota své rozhodnutí argumentovala psychologickou subtilností textu a citlivostí k neporozumění mezi blízkými lidmi.

Reisefieber je kniha o dospívání dospělých lidí. Osmatřicetiletý Daniel, osobnost průměrná, ale dosud úspěšně vedoucí spokojený život umělce, přilétá do Paříže, aby zařídil formality spojené s pohřbem matky, již už dávno neviděl. Zde ho však nečekaně zahlcují traumata z dětství, neúprosné vzpomínky a také odhalení intimního tajemství matky, které vyjasňují původ jejich poněkud složitého vztahu. Poměrně jednoduchá zápletka je osnovou pro vyprávění naplněné soustředěnou, kontemplativní atmosférou a nebanálními psychologickými portréty.

Autorka je doktorandka v Ústavu české literatury a literární vědy FF UK.