#34/2008

Jakub Deml & Ladislav Klíma

koupit v digitální podobě
editor
Vydání: 20/8/2008
editorial

Při výběru témat se v A2 necháváme vést výročími velice zřídka. Neboť udávat rytmus svého přemýšlení starým kalendářem je zvláštní zvyk, navíc v médiích a školách nesmírně oblíbený, ba nevymýtitelný. V těchto srpnových dnech a nocích, žijících výročím okupace, jsme se však rozhodli jedno jubileum využít. Narozeniny dvou osobností české literatury, hledajících absolutno, Ladislava Klímy a Jakuba Demla, jsou lákavě blízko od sebe a jejich rozporuplná díla skýtají komparativní i jednotlivá dobrodružství ducha. Ptáme se také, v jakém stavu je vydávání jejich děl dnes. Z rozhovorů se zahraničními bohemisty i z eseje Daniely Iwashity, která hlavní téma připravila, vysvítá, že v nijak povznášejícím. Z dalších článků doporučuji pohled Lukáše Zádrapy na ekologické pozadí olympiády v Číně. – Děkujeme všem, kdo odpověděli na náš internetový čtenářský dotazník. Celkovou známku A2 dostala chvalitebnou, což si vykládám jako výsledek neukotveného premianta, který je možno a záhodno změnit. K lepšímu. Dále se dozvídáme, že většina našich čtenářů má od 25 do 39 let, má vysokoškolské vzdělání nebo studuje, nejvíce ji zajímají kulturní recenze, tipy a konkrétní hlavní témata. Další výsledky posíláme zájemcům v pravidelném internetovém zpravodA2aji.

Mocné čtení!

komentář

Kdo má právo na válku?

Kavkazské Kosovo v ruském velmocenském prostoru

...
recenze čísla

Noc, tu promýšlej skrz její velikou díru

...
literatura

Chci žvatlat…

Čím nepatrnější slovo, tím mocnější poesie

...

Evropa je parodie Israele

...

Krvavá bobová pasta Rjú Murakamiho

...

Podstata psaná do závorky

...

Ze symbolů není člověk živ

S Erikou Abrams o Spisech Ladislava Klímy

...
film

Dvojznačný pomník Rolling Stones

...

Reklama na Máj

...

Temný rytíř, temné město

Komiksový velkofilm jako vypjaté realistické drama

...
hudba

Anthony Pateras a Zbigniew Karkowski

Komorní improvizace preparovaných nástrojů i pestrý digitální hluk

...
výtvarné umění

Cesta do města

Proměna Ivana Ouhela

...
galerie

Mark Francis

   

...
esej

Svým přátelům budou platit hvězdami

Před 130 lety se narodili Jakub Deml a Ladislav Klíma

...
rozhovor

Proti síle zvyku

Se slavistou Alexanderem Wöllem o Jakubu Demlovi

...

Tvořivý impuls vyvoleného básníka

S Josephem Normonem Rostinským o Jakubu Demlovi

...
beletrie
společnost

Co otevírá pražská Opencard?

...

Kudy dál, Bolívie?

Spor se nevede jen o demokracii

...

Zelené hry v černé Číně

Zázrak na uhelných nohách dýchá sportovcům i světu do plic

...
komiks

Félix Díaz (elfelix)

...