výpisky

Kdyby člověk ve snu prošel rájem a dali mu květinu jako doklad, že tam byl, a kdyby při probuzení tuto květinu našel v ruce... co potom?

Carlos Fuentes: Nejprůzračnější kraj

 

Modlitba = prosba, aby byly přírodní zákony anulovány ve prospěch jediného žadatele, jenž sám přiznává, že toho není hoden.

Ambrose Bierce: Ďáblův slovník

 

Vepřová selata!

Nápis na smíchovském řeznictví

 

Dřív chodila Varja Petrovna

po sedlácích prát,

dnes chodí na sekretariát!

Oj, ty časy, časy! Časy nynější!

Kolchozní častušky

 

Pan Schulz potká pana Kohna po dvaceti letech. „Pane Kohn, vy jste se ale opravdu vůbec nezměnil!“ A pan Kohn zbělel hrůzou.

Bertolt Brecht

 

Vzpomněla jsem si na ženu kapitána jedné ztroskotané lodi, která spolu s ostatními, kdo to přežili, dorazila po mnoha dnech veslování v otevřeném člunu do jakéhosi města. Na útesech bylo rozvěšeno slavnostní osvětlení – myslela si, že je to na přivítanou. Bylo to však kvůli večírku v guvernérově domě. „Celou tu dobu jsem nepotřebovala politovat, až teď.“

Lois Crislerová: Život s vlky

 

Jak tyto slepice opovrhuji!

Ze starého překladu Andersenovy pohádky

 

Dovedli věc ke konci a pykali za hřích Satanův. Ten si olízl pysky a řekl: „Tak, už se stalo. Můžete to klidně udělat podruhé i vícekrát.“ To už je tak jeho řeč.

Thomas Mann: Vyvolený

 

„Víš,“ ptám se, „že je úmrtnost při hadím uštknutí jenom tři až deset procent?“

„Co máš pořád s tou statistikou!“ říká. „Kdybych měla sto dcer a všechny uštkla zmije, bylo by to něco jiného! Pak bych ztratila jenom tři až deset dcer! Překvapivě málo. Máš docela pravdu.“ Smála se. „Mám jenom jedno dítě.“

Max Frisch: Homo Faber

 

Slušnost = ony rozpaky u vody se svlékajícího muže, má-li se k dámám obrátit zadní či přední částí svého těla. Či bokem.

Jaromír John: Laškovné definice

 

mám to všechno

pevně v ruce

ale když to trvá moc dlouho

přestává mi do ní

proudit krev

Diane di Prima: Střípky písně

 

Soudruh Don Quijote? Po projednání vaší žádosti povoluje se vám zaútočit na dva vyřazené větrné mlýny místního významu.

Gabriel Laub: Zkušenosti

Trávil jsem večer před zrcadlem, abych měl společnost.

Cesare Pavese: Řemeslo žít

 

Vyjte! Budete se cítit mladšími o miliony let!

Stanislaw Jerzy Lec

 

...no a co?

Andy Warhol

 

Quineův myšlenkový postup spočíval v představě, že se nějací terénní lingvisté dostanou do džungle a najdou tam domorodce, jejichž jazyk nikdo nezná, dokonce se ani neví, jakými posunky či gesty vyjadřují souhlas či nesouhlas. Jak budou postupovat? Začnou třeba větami, které říkáme při nějaké příležitosti. Prší a domorodec něco řekne. Při dalším dešti to zkusí říci oni a pozorují, jak bude domorodec reagovat. Pak začnou zkoušet věty i mimo bezprostřední příležitost, věty obecnější, až se doberou nějaké překladové příručky. A slavná Quineova teze zní, že když do džungle vlezou dva lingvisté, vylezou ven každý s jinou příručkou.

Odněkud

 

Všechny inkvizice trvají na tom, že v desateru není přikázání „Nedáš zabít!“.

Arnold Zweig: Nastolení krále

 

Počkám, až začnou mlhy.

Potom uvidím.

Petr Kabeš, in: Škola české grotesky

Vypisovala Věra Becková.