Dejvický dar nedar

Krize veřejné podpory divadla

Vypadá to, že Praha 6 se inspirovala televizní soutěží Ber nebo neber. Snižující se rozpočet na kulturu dopadl na Dejvické divadlo. Radnice si myslí, že dělá, co může. Jenže chce zkrátka ušetřit – a zodpovědnost přenést na management a správní radu DD. Zároveň chce za málo peněz hodně muziky.

V červnu 2008 končí smlouva mezi Dejvickým divadlem (DD) a Prahou 6 z roku 2004 týkající se finančního příspěvku na provoz divadla. Praha 6 začala jednat. Dne 21. 9. zastupitelstvo schválilo poskytnutí finančního příspěvku pro potřeby uměleckého souboru na léta 2008-2013 (od 1. 7. 2008) ve výši cca 25 milionů Kč. Návrh zastupitelstvu doporučila kulturní komise. Je na DD, jestli sumu bude čerpat až do roku 2013, v kratším časovém období, nebo najednou. Dne 17. 10. zasedala správní rada DD. Podle Lukáše Matáska, jejího člena, „DD zvažuje, na jakou právní formu změnit svůj status, aby mohlo přijmout dar nabízený MČ. Zároveň bude usilovat o další finanční prostředky od pražského magistrátu a sponzorů, které by měly pokrýt snižující se příspěvek od Prahy 6.“

Dáváme. Berte, neberte!

Dejvické divadlo (od roku 1992 příspěvková organizace MČ Praha 6) prošlo transformací a v roce 2004 se stalo obecně prospěšnou společností. Zakladatelem je MČ Praha 6, statutárním orgánem správní rada a pověřenou ředitelkou Eva Měřičková. Praha 6 uzavřela při transformaci s divadlem smlouvu o finančním příspěvku, který má od roku 2006 degresivní charakter. Podle Výroční zprávy DD za rok 2006 představovala podpora MČ necelých 11,5 milionu Kč. Byla tedy o více než milion korun nižší než předchozí rok. Městská část se tedy na rozpočtu podílela 46 %, pražský magistrát a MK celkem 16 %. DD loni vykazovalo asi 38 % finanční soběstačnost. Asi ze 40 % bude finančně soběstačné i letos, kdy se příspěvek městské části opět snížil. Poslední vyplacenou částkou podle stávající smlouvy bude 4,3 milionu korun v první polovině roku 2008. K dalším možnostem samostatného financování Eva Měřičková podotýká: „Nabídka sponzorů se odvíjí od toho, co jim lze vzhledem k velikosti divadla nabídnout. V rámci reklamy a sponzorství má DD téměř 2 miliony, což je hodně velká částka na to, jak je divadlo malé. Vícezdrojové financování je naplněno.“

Nabízených 25 milionů je směrováno uměleckému souboru „jakožto nositeli veškerých uměleckých hodnot“, jak se vyjádřila radní pro kulturu MČ Praha 6 Ingrid Kejkrtová. Přestože soubor nemá právní subjektivitu a není statutárním orgánem DD. To kritizovala Měřičková i předsedkyně správní rady a zastupitelka Prahy 6 Jana Blažíčková. Rozladění z jednání Prahy 6 Měřičková neskrývala: „Snaha MČ je jednat o dalším financování s uměleckým souborem, jako by se to netýkalo managementu. Umělecký soubor je nositelem hodnot, ale kdyby neměl kvalitní zázemí v technickém personálu a managementu, nemohl by takových výsledků dosáhnout.“

S Ingrid Kejkrtovou se scházím ve chvíli, kdy již zastupitelstvo (27 hlasů pro, 4 hlasy proti a 7 se zdrželo) poskytnutí finančního příspěvku schválilo. Radní tvrdí: „Je to nabídka, která může nebo nemusí být přijata. Pokud na nabídku kývnou, budeme hledat nejlepší právní formu umožňující převést práva zakladatele o. p. s. na herecký soubor. Šlo by už jen o technické dořešení nabídky. Chceme divadlu poskytnout finance pro plánování dalších let. Ani ne za tři čtvrtě roku by stáli před situaci, kdy nemají schválené žádné peníze.“

Zároveň nedokáže přesně říci, co se stane, jestliže herecký soubor nabídku nepřijme nebo se vyskytnou „technické“ potíže – ať už v souvislosti se změnou právní formy divadla nebo proto, že si MČ není jistá, je-li zamýšlená podpora v souladu s evropskými pravidly podpory de minimis (malého rozsahu) a zda nepodléhá schválení Evropskou komisí. Podle Kejkrtové bude moci umělecký soubor nakládat s divadlem, jak chce, protože tomu rozumí víc než MČ. Připouští si radnice, že se může jednat o likvidační krok? „Tady nastupuje úloha managementu DD a úloha správní rady.“

Na jednání zastupitelstva zaznívalo, že plán je do roku 2013 a neřeší, co bude potom. To ani dost dobře nemůže, protože máme mandát do roku 2010. Od roku 1992 se na DD vyčerpalo 183 milionů. To není zas tak málo,“ uvádí Kejkrtová. Měřičková se ovšem ohrazuje: „Na vlastní divadelní scénu šlo za 15 let zhruba 120 milionů. Ostatní náklady byly na další kulturní zařízení Prahy 6 – Klub Na Petynce, Klub Delta, KC Kaštan, Kulturní středisko Průhon, KS Blatiny. A Dětský folklorní soubor Rosénka, který se pod finančními náklady DD skrývá dodnes.“

V návrhu nové smlouvy s DD jsou nastavena stejná výkonostní kriteria jako ve smlouvě dosavadní, ovšem za méně peněz. „Otázka je, jestli předtím nebyly příliš malé požadavky na tolik peněz,“ argumentuje Kejkrtová na otázku, proč se kritéria neupravila podle financí. Podle ní DD přesáhlo finanční možnosti Prahy 6 a mělo by být zařazeno pod Hlavní město Prahu.

Nenabízíme akce, kde se politici zviditelní

Lukáše Matáska udivilo, že Praha 6 oslovila herce, zaměstnance správní rady. Tvrdí, že když se na problém dívá nezaujatě, chápe, že se MČ rozhodla a divadlo se s tím musí srovnat. „Špatné je, když chce, aby poskytovalo stejné služby za míň peněz. Pokud si Praha 6 vybrala, že chce mít takový soubor, rozhodnutí jít s penězi dolů nechápu.“ Zároveň si nemyslí, že existuje velká naděje, jak získat peníze jinde. „DD má velkého sponzora, který může z roku na rok odejít. Nevím o divadle, kromě vinohradského a Národního, které by mělo tak štědrý sponzorský dar. Taková redukce je k nepřežití – 25 milionů je pro DD na 2,5 roku. Respektive je k přežití, ale nelze zachovat stávající činnost,“ zlobí se Matásek. „Jediná věc, u níž postup Prahy 6 dává smysl, je snaha ušetřit,“ dodává a nešetří kritikou: „Pro politiky má smysl, když důchodcům rozdáte vstupenky na Mozarta. To je vidět a pro město to má politický přínos.“ Což neplatí o divadle. „Pořád je tu tlak na větší soběstačnost divadla. V Anglii musí mít soběstačné divadlo přes 400 míst. DD vždycky bude muset být dotované. Pokud politici chtějí, aby tam chodili pánové v kravatách zavzpomínat si na Zelenkovy filmy, může stát lístek 800 korun. Ale pak už to nebude nic říkat hercům a Zelenka pro divadlo možná přestane psát.“

Miroslav Krobot, umělecký šéf DD, se dívá na rozhodnutí zastupitelstva bez emocí. „Bereme to jako fakt. Rozhodli a nám nezbývá než se s tím vyrovnat.“ V situaci, kdy se o grantovou politiku vedou spory, ho ale tak jednoznačné rozhodnutí zaskočilo. „Je to pro divadlo psychologicky nevýhodná situace. Pracovat s tímto vědomím na inscenacích a hrát.“

Praha 6 řeší financování divadla lokálně, v rámci krácení rozpočtu na kulturu. Souběžně s kauzou DD však probíhala debata o magistrátní podpoře kultury. Ministerstvo kultury zažehnalo rozpočtovou krizi na rok 2008, přesto transformační komise jedná o možnostech financování příspěvkových organizací. Veřejná podpora divadel a kultury se nadále neobejde bez systémového řešení.

Autorka je divadelní kritička.